ŠOLE doo - Proizvodnja metalnih kontejnera Topolski put 2
23300 Kikinda
EnglishSrpski

Stacionarni kompaktor

Modular ENTRY 1M3‐45‐7

Stacionarni kompaktor Modular ENTRY 1M3‐45‐7 namenjen je za kompaktiranje papira i sličnih sekundarnih sirovina. Kompaktiranjem se i do 8 puta povećava količina papira koji se može spakovati u kontejner za prihvat i transport sekundarnih sirovina rasutog tipa. Kontejner se mehanički priključuje na kompaktor ručno pogonjenim zavojnim mehanizmom.

Kontejner je modularno gradjen i sastoji se iz sledećih modula:

 1. robusno telo izvedeno od čeličnog lima debljine 8mm, ojačanom brejker pločom od 20mm i šupljim podom za sprečavane akumulacije sekundarne sirovine u zoni hidroagregata,
 2. pritiskivač izveden kao čelična rešetkasta struktura velike krutosti sa sklopom brisača poda sa samopodmazujućim klizačima,
 3. modul hidrauličkog aktuacionog sistema i
 4. modul sistema upravljanja.

Modularna gradnja omogućava jednostavno održavanje i konfiguraciju kompaktora u dve standardne varijante:

 1. varijanta sa integrisanim i
 2. varijanta sa dislociranim hidrauličkim sistemom i sistemom upravljanja.

Hidraulički aktuacioni sistem baziran je na elektromotorom pogonjenoj dvostrujnoj zupčastoj pumpi, i brzim prilaznim i povratnim hodom pritiskivača i radnim hodom sa sekvencom pune sile sabijanja.

Upravljački sistem je baziran na mikroprocesorskom upravljanju, sa mogućnošću identifikacije stepena napunjenosti kontejnera i opciono dojave ove informacije centralizovanom sistemu upravljanja transportom kontejnera.

Tehničke karakteristike
 • Snaga pogonskog elektromotora: 7.5 kW (3x400VAC)
 • Maksimalna sila sabijanja: 25.500 daN / 200 bar
 • Vreme izvodjenja jednog ciklusa sabijanja: 45 sec (30+15sec)
 • Hod pritiskivača: 1070 mm
 • Compacting plate height: 546mm
 • Compacting plate width: 1600mm
 • Zapremina sabijanja po jednom ciklusu: 1m3
 • Težina kompaktora: 2700kg