O nama

ŠOLE d.o.o. Kikinda je kompanija 100% u privatnom vlasništvu osnovana 1992. godine. Posedujemo 3500m2 izgrađenog poslovnog prostora (proizvodni pogoni i kancelarije) i svu potrebnu infrastrukturu za proizvodnju metalnih kontejnera, kao i ostalih proizvoda od metala.

Nakon osnivanja, naša kompanija bavila se i trgovinom prehrambenih proizvoda pa smo tako, u jednom trenutku krajem 90-tih godina prošlog veka, imali i dvadeset maloprodajnih objekata.

Od 2000. godine opredeljujemo se za proizvodnju metalnih kontejnera (paleta) namenjenih automobilskoj industriji. Tadašnji kupci su nam bili proizvođač automobila "Adam Opel" i francuski koncern automobila PCA Peugeot Citroen. Metalne palete proizvedene za malopre pometune proizvođače automobila služile su za prenos i lagerovanje delova automobila.

Krajem 2006. godine počinjemo sa proizvodnjom metalnih kontejnera namenjenih sakupljanju i odnošenju smeća (otpada).

Zahvaljujući kontinuiranom ulaganju u razvoj kompanije, danas u proizvodnom programu imamo široku lepezu različitih kontejnera od velikih abrol kontejnera, do manjih kontejnera standardnog izgleda. Oprema koju posedujemo omogućava nam da pored kontejnera za odlaganje smeća proizvodimo i razne vrste metalnih konstrukcija, pogodnih za proizvodne hale i druge objekte.