Standardni kontejner

Tip Kapacitet
m3
Dimenzije
(dužina x širina x visina)
Težina
kg
Visina utovara
mm
VMK1 5 3000x1700x1250 609 750
VMK2 7 3500x1700x1400 708 850
VMK3 10 4100x1700x1750 946 1080
VMK10 7 4000x1700x1220 580 1260

Sa otvorenim gornjim delom, pogodan za upotrebu na vozilima koje imaju ugrađen sistem za manipulaciju sa kontejnerima.

Kontejner služi za odlaganje i transport šuta, otpada velike zapremine itd.

Dug vek eksploatacije garantuje čvrsta konstrukcija i kontinuinirano zavareni profili ojačanja.

Standardno obeležje kontejnera su i ojačani uglovi kao i kuke za mrežu.

Svaki kontejner se isporučuje čist, ofarban osnovnom bojom i završnom RAL - bojom koja je opcija prema specifikaciji.